Testimonialsคำนิยมของลูกค้า

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

การให้บริการ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา โดยเฉพาะการให้ความร่วมมือในทุกๆเรื่อง

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดย คุณจิรศักดิ์ ซอมขุนทด

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (สระบุรี)

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

สินค้าดี มีคุณภาพ และใช้งานง่าย
เซลล์เอ็นจิเนียให้ความใส่ใจ ดูแลลูกค้าดี

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดย คุณวรพล แก้วยิ่ง

บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด

ทำไมคุณเลือกคอมโพแม็ก

“บริษัท แอมเพิลไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด หนึ่งในบริษัทที่ให้ความไว้วางใจใช้สินค้าแบรนด์ Red Lion จากอเมริกา”

บริษัท แอมเพิลไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

More Testimonials

Seminar

Downlaod File Data mini Catalog

09/12/2015

01 Lovato 01 EINet 02 Redlion 03 Balluff 011 Lovato 012FAN 012FAN 012Lovato 012WIELAND 013BALLUFF 013Solenoid 013WERMA 014BM

More Activities


Newsletter

TRADING

16/11/2015

Factomart.com ตัวแทนในการจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่ม Trading ของ Compomax

More Activities