Testimonialsคำนิยมของลูกค้า

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

Sales Engineer และ Call Center อัธยาศัยดี
การขอใบเสนอราคา และแคตตาล็อคทำได้รวดเร็วมาก

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดย บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

บริการดี รวดเร็ว มีสินค้าให้เลือกมากมาย

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดย คุณพาที ผลรุ่งเรือง

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

ให้บริการทางเทคนิค และช่วยเหลือในการแก้ปัญหารวดเร็ว

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

 

โดย คุณปรีชา เตชะวงกร

บริษัท นอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด

More Testimonials

Seminar

Downlaod File Data mini Catalog

09/12/2015

01 Lovato 01 EINet 02 Redlion 03 Balluff 011 Lovato 012FAN 012FAN 012Lovato 012WIELAND 013BALLUFF 013Solenoid 013WERMA 014BM

More Activities


Newsletter

TRADING

16/11/2015

Factomart.com ตัวแทนในการจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่ม Trading ของ Compomax

More Activities