Testimonialsคำนิยมของลูกค้า

ทำไมคุณเลือกคอมโพแม็ก

บริษัท คอมโพแม็ก เป็นบริษัทฯ ที่มีตำนานมายาวนาน มีวัฒนธรรมองค์กรที่น่าเลียนแบบ
มีการบริหารองค์กรแบบ ญี่ปุ่น ผสม กับแนวยุโรป อเมริกา กล่าวคือ บริหารคนอย่างสไตล์ญีปุ่น มีการดูแลผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี เหมือนพี่ๆ น้องๆ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข กับผู้ปฏิบัติงานไม่เคยทอดทิ้งผู้ใต้บังคับบัญชา แต่บริหารงาน สไตล์ ยุโรป อเมริกา มีเป้าหมายธุรกิจที่ชัดเจน คือนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าเท่านั้น และ รับผิดชอบร่วมกับลูกค้า หากสินค้าที่ซื้อไปมีปัญหาเรื่องคุณภาพ และ อายุการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

สินค้ามีมาตรฐานสูง เหมาะสมกับการใช้งาน มีปัญหาน้อย

มีบุคคลากรให้การสนับสนุนข้อมูลเป็นอย่างดี

มีบริการหลังการขาย

กลุ่มสินค้าใช้ของ compomax

sensor automation

sensor process

control and signal units

exedy3

ท่านประทับใจคอมโพแม็กอย่างไร

สินค้ามีคุณภาพดี มีความทนทาน

เซลส์เอ็นจิเนียให้บริการและให้คำปรึกษาที่ดี

มีสินค้าตัวอย่างมาทดลองหน้างานเพื่อประกอบการตัดสินใจ

กลุ่มสินค้าที่ใช้ของ compomax

โดย คุณสกลวิทย์ สายทองสด

บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จำกัด

More Testimonials

Seminar

download

Downlaod File Data mini Catalog

09/12/2015

01 Lovato 01 EINet 02 Redlion 03 Balluff 011 Lovato 012FAN 012FAN 012Lovato 012WIELAND 013BALLUFF 013Solenoid 013WERMA 014BM

More Activities


Newsletter

17-11-2558 11-26-57

TRADING

16/11/2015

Factomart.com ตัวแทนในการจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับลูกค้ากลุ่ม Trading ของ Compomax

More Activities