เพิ่มเพื่อน

การลดค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า

<<< Back To Digital Multimeter

            ในคอลัมน์นี้เราจะมากล่าวถึง แนวทางในการลดค่าไฟฟ้า  ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆหน่วยงาน/องค์กร ให้ความสำคัญและพยามยามรณรงค์อยู่ในขณะนี้ ซึ่งประโยชน์ของการลดการใช้พลังงานไฟฟ้านั้น นอกจากจะทำให้องค์กรนั้น ประหยัดเงินตราได้แล้ว ยังเป็นการลดภาระต่อระบบไฟฟ้าของหน่วยงาน  ทำให้สามารถจ่ายโหลดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้มากขึ้นและยังส่งเสริมให้ระบบไฟฟ้าของประเทศมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

สำหรับแนวทางในการลดค่าไฟฟ้านั้น ขอนำเสนอ 3 วิธีการ ได้แก่

 1. การปรับปรุงค่า power factor
   

   
          ในหัวข้อนี้เราเคยนำเสนอไปแล้วใน EF Magazine เล่มที่1 หากท่านใดสนใจ สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้ที่นี่ Click!!
 2. การลดค่าพลังงาน (kWh)
   

   
          ข้อนี้แนวทางการลดง่ายๆเลยคือ “ลดการใช้ไฟ!!!” ซึ่งในปัจจุบันก็มีการรณรงค์ ให้มีการ ปิดเมื่อไม่ใช้  ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน หรืออาจจะเปลี่ยนอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นต้น
 3. การลดค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (demand)
   

   
          ข้อนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักของคอลัมน์นี้ค่ะ ซึ่งก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (demand) คือ ความต้องการพลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ เฉลี่ยใน 15 นาทีที่สูงสุดในรอบเดือน  สำหรับแนวทางการลดค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด ได้แก่
 • ลดกำลังไฟฟ้าในช่วงโหลดสูงสุด
 • เพิ่มการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาโหลดต่ำ
 • เฉลี่ยการใช้โหลดในแต่ละเวลาให้ใกล้เคียงกัน
 • อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า โดยการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

 

            ในอดีตการที่ผู้ประกอบการจะประหยัดค่าไฟฟ้าด้วยการควบคุมค่า Demand นั้น เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก เพราะต้องจัดทำโหลดโปรไฟล์ และต้องคอยจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์หน้าโรงงานทุก 15 นาที เพื่อดูว่าเวลาใดคือเวลาที่มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและใช้เวลามาก และอาจได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนัก แต่ในปัจจุบันนี้ เรามีเครื่องมีที่ช่วยในการบริหารจัดการค่า demand ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ได้แก่ “โปรแกรมในการบริหารจัดการและควบคุมพลังงานไฟฟ้า”  โดยโปรแกรมจะอ่านข้อมูลจาก Digital Power Meter ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น RS-232//485, LAN หรือ USB ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากโปรแกรมนี้คือ
 

 • สามารถรู้และตรวจสอบพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า โดยสามารถดูปริมาณการใช้ไฟฟ้าแบบ Real time และย้อนหลังได้
 • สามารถนำมาควบคุมพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าได้ทั้ง การตัด ต่อ Load แบบ อัตโนมัติ การเตือนโดย Alarm หรือการนำมาควบคุมไม่ให้เกินกว่าที่จำเป็นได้
 • สามารถเชื่อมต่อโปรแกรมกับอุปกรณ์วัดอื่นๆได้ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน้ำมัน ก๊าซ ลม
 • สามารถทำการควบคุมค่า Demand โดยอัตโนมัติได้ เพื่อควบคุมการทำงานของโหลดในกรณีที่มีความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดเกินกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้
 • นอกจากนั้น โปรแกรมยังสามารถคำนวณการใช้ไฟฟ้าออกมาในรูปแบบของ Billing ได้เลย ไม่ว่าจะเป็น ระบบ TOD, TOU หรือ Normal ทำให้ง่ายในการบริหารจัดการมากขึ้น
 •