เพิ่มเพื่อน

รูปแบบการสื่อสาร

<<< Back to Digital Multimeter

รูปแบบการสื่อสาร (Communication Interface)

            รูปแบบการสื่อสารนั้นมีด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น RS485 RS232 USB Ethernet แต่รูปแบบที่แพร่หลายได้แก่

การสื่อสารแบบอนุกรม (RS-485)    เป็นการสื่อสารผ่านสายเคเบิลแบบอนุกรมทั่วไป การรับส่งจะเป็นแบบ Half-Duplex โดยระยะทางในการเชื่อมต่อ
จะอยู่ที่ประมาณ 1,200m ด้วยความเร็วสูงสุด 38,400 บิตต่อวินาที (38.4 kbps) และสื่อสารด้วยโปรโตคอล Modbus RTU และใน 1 loop ควรมีมิเตอร์
ไม่เกิน 31 ตัว

            นอกจากนั้น เทคโนโลยีสมัยนี้ไม่ได้จำกัดความสามารถของมิเตอร์ ที่จะให้มิเตอร์ 1 ตัวเชื่อมต่อกับระบบซอฟแวร์ได้แค่แบบเดียวเท่านั้น ยกตัวอย่าง
Digital meter ของ Lovato ที่จะมี port สื่อสารอยู่ทั้งหมด 2 com port ในมิเตอร์ตัวเดียวกัน หมายความว่า ถ้าเรามี Digital meter ทั้งหมด 10 ตัว
มิเตอร์ทุกตัวเชื่อมต่อกันแบบ RS-485 และมิเตอร์ตัวสุดท้ายก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้าระบบคอมพิวเตอร์ เราก็เชื่อมต่อด้วยวิธี Ethernet นั่นเอง โดยใช้
1 com port เชื่อมต่อมิเตอร์ตัวอื่นๆ แบบ RS-485 ส่วนอีก com port ก็เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย Ethernet แทน