เพิ่มเพื่อน

วิธีการเลือก solenoid valves

สิ่งที่ควรทราบก่อนเลือกประเภทของโซลินอย์วาล์ว คือ

1. ชนิดของของไหล (medium)

ของไหลเป็นอะไร น้ำ,ลม,น้ำมัน,แก็ส ฯลฯ เลือก Body ของวาล์วให้เหมาะสม มีทั้ง SS316,Brass , ควรตรวจสอบว่ามีการกัดกร่อนด้วยหรือป่าว โดยเปรียบเทียบจากตารางเคมีเพื่อมาเลือกชนิดของซีล ซึ่งผู้ผลิตมักมีรายละเอียดระบุไว้ให้ทราบ

2. ความดันของระบบ (pressure)

เพื่อเลือกชนิดและขนาดของวาล์วที่เหมาะสม สำหรับระบบที่ใช้ความดันสูงกว่า 1 bar โดยเฉพาะวาล์วที่เป็นระบบเปิดปิดทางอ้อมและแบบลูกผสมจะต้องมีการควบคุมอัตราการไหลของขาออกเพื่อรักษาความต่างศักย์ของความดัน (pressure drop) ระหว่างขาเข้าและขาออกให้ไม่เกิน 1 barส่วนวาล์วที่เป็นระบบเปิดปิดโดยตรงก็เลือกตัวที่รองรับกับความดันและอัตราการไหลที่จะใช้งานตามตารางของผู้ผลิตได้เลย หากขาเข้าไม่มีความดันของของเหลวแต่ต้องการเปิดให้ไหลในอัตราที่มากเราอาจต้องพิจารณาเลือกใช้วาล์วระบบเปิดปิดแบบลูกผสม

3. ไฟฟ้าที่ใช้ควบคุม (Electical)

ควรถามลูกค้าทุกครั้งว่าต้องการใช้ไฟเท่าไร 24Vdc , 220Vac ถ้าเลือกใช้ งานผิดอาจทำให้คอยล์ไหม้ได้

4. อุณหภูมิ (Temperature)

อุณหภูมิของของไหลทำให้เราต้องเลือกชนิดของซีลและคอยล์ ผู้ผลิตจะมีซีลที่เหมาะสมใช้กับของไหลที่มีอุณหภูมิสูง เช่น Viton และ PTFE ให้เลือกใช้ ส่วนคอยล์นั้นมักมีให้เลือกเป็น class F ซึ่งเป็นคอยล์มาตรฐานของโซลินอยด์วาล์วทั่วไปและ class H ซึ่งมักใช้กับของไหลที่มีความร้อนสูง (max 180 degree C)

5. อัตราการไหล (Flow rate)

ดูอัตราการไหลของวาล์วแต่ละขนาดจากค่า Kv ซึ่งเป็นค่าอัตราการไหลของน้ำที่ความต่างศักย์ของความดันขาเข้าและขาออกที่ 1 bar วาล์วที่มีขนาดเกลียวเท่ากันอาจมีอัตราการไหลที่แตกต่างกันเป็นเท่าๆ ตัวก็ได้ ดังนั้นเราจะนำเอาขนาดของเกลียวมาพิจารณาเป็นหลักไม่ได้ เราอาจย่อหรือขยายขนาดของเกลียวได้ หากเลือกอัตราการไหลของวาล์วนั้นถูกต้องกับการใช้งาน

6. สถานที่ที่ติดตั้ง (Installation)

หากบริเวณที่ติดตั้งวาล์วเป็นบริเวณไวไฟที่ต้องควบคุม (Explosion proof) ต้องเลือกคอยล์ของโซลินอยด์วาล์วเป็นแบบ Explosion proof ที่เหมาะสมกับ zone ที่กำหนด ด้วย