เพิ่มเพื่อน

อุปกรณ์เสริมสำหรับมิเตอร์

 << back to digital multimeter

 

อุปกรณ์เสริมสำหรับมิเตอร์ DMG 300

อุปกรณ์เสริมติดตั้งง่ายแบบยึดราง DIN
ขนาด 2-module
ติดตั้งง่ายโดยการเชื่อมต่อเข้าด้านข้างของ DMG300
ไฟเลี้ยงขนาด 100…240VAC
สามารถเพิ่ม Moddule
ได้สูงสุด 3 Module

I /O Expansion modules

•EXM10 00 – 2 digital inputs and 2 static outputs
•EXM10 01 – 2 digital inputs and 2 relay outputs.

Communication modules

•EXM10 10 – USB communication port
•EXM10 11 – RS232 communication port
•EXM10 12 – RS485 communication port
•EXM10 13 – Ethernet communication port.

Mixed modules

•EXM10 20 – RS485 port + 2 relay outputs.

Memory module

•EXM10 30 – Data-logger with RTC.

 

Plug-in Module

ยืดหยุ่นต่อการใช้งานด้วยเทคโนโลยี Plug-in Module

สามารถเชื่อมต่อระบบ Communication ได้หลายช่องทาง

RS 232, RS485, USB, Ethernet

มีหน่วยความจำที่สามารถเลือกเก็บข้อมูลได้ทุกค่า