เพิ่มเพื่อน

Digital Multimeter Password

 


.

.

รายละเอียด

Password  นั้นมี 2 ระดับ คือ

  1. user level   :  สามารถอ่านค่าพารามิเตอร์และ reset ค่าที่เป็น patial
    ได้ (ไม่สามารถ reset ค่าที่เป็น Total ได้)
  2. advanced level : all
    possible     :  สามารถอ่านค่าพารามิเตอร์และ reset ค่าได้ทุกค่า

ข้อดี

          เป็นฟังก์ชันเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเนื่องจากจะช่วยในการจำกัดบุคคลที่จะเข้าไป
reset ค่าต่างๆได้

 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555