เพิ่มเพื่อน

Digital Multimeters Alarms

รายละเอียด

ALARMS  เป็นฟังก์ชันที่แจ้งเตือน  โดยสามารถเลือกค่า

  • Limit  thresholds
  • Input
  • Boolean

มากำหนดเป็นalarm ได้

ข้อดี

สามารถแจ้งเตือนกรณีที่เกิดความผิดปกติได้  นอกจากนั้นอาจนำ

output  จาก alarm  ไปใช้โชว์สถานะไฟแจ้งเตือน  เป็นต้น