เพิ่มเพื่อน

Digital Multimeter Wiring Test

รายละเอียด

Wiring  Test  เป็นฟังก์ชันที่ใช้ตรวจสอบการต่อสาย

(หากไม่มีความผิดพลาดที่หน้าจอมิเตอร์จะแสดงว่า “PASS” )

โดยที่จะตรวจสอบได้ทั้ง

.

  •  VOLTAGE
 : ตรวจสอบการสลับเฟสของแรงดัน
  •  CURRENT
 : ตรวจสอบการสลับเฟสของกระแส
  •  PHASE  SEQ.
 : ตรวจสอบการสลับเฟสของทั้งกระแสและแรงดัน
  •  VOLTAGE  UNB
 : ตรวจสอบการเท่ากันของแรงดันแต่ละเฟส
  •  REVERSE   CT
 : ตรวจสอบการสลับเฟสของ CT
  •  PHASE   MATCH
 : ตรวจสอบการตรงกันของเฟสระหว่างกระแสและแรงดัน

.

ข้อดี

ลดความเสี่ยงจากการเกิดอันตรายเพราะต่อสายผิด

 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555