เพิ่มเพื่อน

Automatic transfer switch

Switch Gears

ATS  (Automatic Transfer Switch)

อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงจากประเทศอิตาลี

ใช้สำหรับเลือกแหล่งจ่ายทางไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ เช่น ใช้เลือกไฟระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงไฟฟ้า
หรือใช้เลือกไฟระหว่างหม้อแปลงไฟฟ้ากับหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น

  CKM

•Range : 125A – 1600A
•n° of poles 3&4
•500 VAC 23 A – 690 VAC 22 A : IEC 60947-6-1
•600 VDC 23 A : IEC 60947-6-1
  CMV

•Range : 1800A – 7000A
•n° of poles 3&4
•690 VAC 23 A : IEC 60947-3
•600 VDC 23 A : IEC 60947-3
 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555