เพิ่มเพื่อน

ความรู้เบื้องต้นและการเลือกกระดูกงู [Drag chain]

<<Back to Electrical Conduit กลับไปที่หน้าหลักของกระดูกงู

Basic ที่คุณต้องรู้ในการเลือกใช้ Drag chain คือ

…………………………..

…………………………..

Inside height (Hi)

Inside width (Bi)

Bend radius (R)

Non-opening Easy mechanism Inside flexure curve
Opening variants/Configurations

…………………………………

………………………………………………………..

…………………………………………………..

การเลือก Inside height (Hi), Inside width (Bi),

Inside height (Hi) คือความสูงภายในของ drag chain ขึ้นอยู่กับขนาดของสายไฟที่คุณต้องการที่จะสวมลงไปใน Drag chain

Inside width (BI) คือความกว้างภายในของ drag chain ขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนของสายไฟที่คุณต้องการที่จะสวมลงไปใน Drag chain

การเลือก drag chain ที่ดีต้องทำการเผื่อขนาดของสายไฟกับ Inside height และ Inside width ให้พอเหมาะไม่มากหรือ น้อยจนเกินไปเพราะถ้าเราเผื่อมากเกินไปจะทำให้เกิดเสียงภายใน drag chain ได้ แต่ถ้าเราเผื่อน้อยเกินไปก็ไม่สามารถใส่สายไฟเข้าไปใน drag chain ได้

……………..

…………

……….

Bend radius (R)

ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของลูกค้าที่นำไปใช้ต้องการความกว้าง ยาวการโค้งเท่าไหร่ ไม่มีหลักการเลือกที่ตายตัวเพราะว่า ลักษณะในการนำเอา drag chain ไปประยุกใช้มีความแตกต่างกันมาก เช่น ใช้กับเครื่องจักรที่มีพื้นที่จำกัดในการติดตั้งก็จะต้องเลือก bend radius (R) ที่มีขนาดเล็ก

……………..

…………

……….

Self-Supporting arrangement

  • Travel distance ระยะการเครื่องที่ของ Drag chain
  • Speed ความเร็วในการเครื่องที่ของ drag chain
  • Acceleration ความเร่งของ drag chain

 ………….

…………

……….

Material properties

  • Operating temperature: -22 to +248 °F
  • Gliding friction factor: 0.30
  • Static friction factor: 0.45
  • Fire classification: in conformity with
  • UL94 HB

………….

…………

……….

How to choose drag chain

L = Travel distance

R = Radius

T = Pitch

E = Distance of the entry point to

the center of the travel distance