เพิ่มเพื่อน

Data concentrator

<< back to energy meter

Data Concentrator DME CD

DME CD

รับ Pulse input ได้ถึง 8 Pulse input

สามารถเชื่อมต่อระบบ Communication
โดยส่งสัญญาณ RS485

สามารถเพิ่ม Module เสริมได้ถึง 3 Module

Module เสริม

  •   EXM1000/EXM1001
    (inputs/outputs)
  • EXM1010 (USB)
  • EXM1011 (RS232)
  • EXM1012 (RS485)
  • EXM1013 (Ethernet)
  • EXM1020 (RS485 + 2 relay outputs)
  • EXM1030 (Memory).

การเชื่อมต่อระบบ Communication โดยใช้ DME CD

 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555