เพิ่มเพื่อน

ตารางเปรียบเทียบความแม่นยำ (Accuracy)

<< back to digital multimeter

คุณลักษณะมิเตอร์ DMG Series

MODULAR TYPE FLUSH MOUNT TYPE
DMG 200 DMG 210 DMG 300 DMG 700 DMG 800 DMG 900
Rated voltage 690VAC 690VAC
Voltage range 20…830VAC (L-L)
10…480 (L-N)

20…830VAC (L-L)

10…480 (L-N)

Voltage accuracy ±0.5% ±0.2% ±0.5% ±0.2%
Rated current /5A /5A or /1A (selectable) /5A /5A or /1A (selectable)
Current range 10mA…6A 10mA…6A10mA…1.2A 10mA…6A 10mA…6A10mA…1.2A

10mA…10A

2mA…1.2A

Current accuracy ±0.5% ±0.2% ±0.5% ±0.2%
Active Energy accuracy Class 1 (IEC/EN 62053-21) Class 0.5S (IEC/EN 62053-22) Class 1 (IEC/EN 62053-21) Class 0.5S (IEC/EN 62053-22)
Reactive Energy accuracy Class 2 (IEC/EN 62053-23) Class 2 (IEC/EN 62053-23)