เพิ่มเพื่อน

Digital Multimeter Graphic Display

<<back to digital multimeter

ใช้งานได้ง่าย สะดวกต่อการตั้งค่ามีภาษาให้เลือดถึง 5 ภาษา
มีหน้าจอเมนูหลัก เพื่อแสดงเมนูทั้งหมดเป็นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าสะดวกต่อการใช้งานอ่านค่าพารามิเตอร์ได้ง่ายเนื่องจากหน้าจอแสดงผลแสดงครบทุกอักขระ
แสดงผลเป็นกราฟได้
สามารถตั้งค่า User Page ตามที่ต้องการได้สามารถตั้งค่าข้อความที่ต้องการให้แจ้งเตือนได้