เพิ่มเพื่อน

Digital Multimeter and Power Analyzers

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์(Digital Multimeter)

คือ อุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า อาทิเช่น แรงดัน กระแส กำลังงานไฟฟ้าจริง

กำลังงานไฟฟ้ารีแอคตีฟ กำลังไฟฟ้าปรากฏ ตัวประกอบกำลัง ฮาร์โมนิค ค่าพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

 

Digital Multimeters แบ่งตามประเภทการติดตั้ง ได้ 2 ประเภท

1

1. แบบยึดรางดิน

DMG 200 DMG 210 DMG 300

1

2. แบบยึดหน้าตู้

Lovato DMG900
DMG 700 DMG 800 DMG 900

.

.

.

ตารางแสดงฟังก์ชั่นของ Digital multimeter แต่ละรุ่น

 

ตารางแสดงฟังก์ชั่นของดิจิตอลมัลติมิเตอร์

   Download รายละเอียด Digital Multimeter เพิ่มเติม Click

.

ตัวอย่างการนำดิจิตอลมัลติมิเตอร์ไปใช้ในงานรูปแบบต่างๆ

 

โปรเจคอ้างอิง

โครงการ เซ็นทรัลเวิลด์
โครงการ เซ็นทรัลบางนา
โครงการ เซ็นทรัลพระราม 9
โครงการ เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี

.

อื่นๆ

 

 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555