เพิ่มเพื่อน

Distance Sensor

 

Distance Applications

 

 

การตรวจสอบสินค้าที่ผิดปกติในกระบะ
 
การวัดระยะระหว่างเครนกับสินค้า
 
การเช็คปริมาณแผ่นดิสก์ในชั้นเรียงโดยการเช็คระยะ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย !!

 

Application : การตรวจสอบสินค้าที่ผิดปกติในกระบะ

 

จากรูปเป็นขั้นตอนการเรียงกล่องลงกระบะเพื่อขนส่ง ในการเรียงกล่องแต่ละรายการสินค้าโดยส่วนมากจะมีรูปแบบกล่องและวิธีเรียงซ้ำๆกัน
ซึ่งกรณีพบกล่องบนกระบะมีขนาดผิดเพี้ยนไปจากรูปแบบเดิม นั่นอาจหมายความว่าเกิดการเรียงสินค้าผิดมาได้

Solution

เนื่องจากกล่องสินค้าอาจมีการใช้กระดาษหลายสีหรือมีการพิมพ์โลโก้ในสีที่แตกต่างกัน ฉะนั้นการใช้เซ็นเซอร์ที่การเปลี่ยนแปลงของสีมีผล
ต่อการตรวจจับเช่น โฟโต้อิเล็กทริคเซ็นเซอร์ อาจแก้ปัญหาได้ไม่ครอบคลุม ทั้งนี้เราจึงแนะนำอัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์รุ่น U-GAGE QT50U ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบระยะชิ้นงานได้ทุกรูปแบบโดยการเปลี่ยนแปลงของสีจะไม่มีผลต่อการตรวจจับ

QT50U เป็นอัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์ที่มีเสถียรภาพและสามารถใช้งานในระยะตรวจจับได้ถึง 8 เมตร ทั้งนี้อัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์จะมี Dead zone
ในช่วงการตรวจจับระยะใกล้ที่ 2.5% ของระยะตรวจจับทั้งหมดซึ่งถือว่าน้อยมากๆ และไม่ส่งผลกระทบต่อ Application นี้ QT50U ยังมีปุ่ม TEACH
เพื่อการตั้งค่าที่ง่าย สะดวกในการตั้งระยะความสูงเพื่อตรวจเช็คขนาดของกล่องที่ผิดปกติบนกระบะ