เพิ่มเพื่อน

Energy meter module

<<back to energy meter

Energy meter module

  • EXM1000/EXM1001
    (inputs/outputs)
  • EXM1010 (USB)
  • EXM1011 (RS232)
  • EXM1012 (RS485)
  • EXM1013 (Ethernet)
  • EXM1020 (RS485 + 2 relay outputs)
  • EXM1030 (Memory).