เพิ่มเพื่อน

Factor 1 Inductive Proximity Sensors

<<Back to Inductive Proximity Sensors กลับไปที่อินดั๊กตีฟพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

Factor 1 Sensor-Constant Sensing Range
พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ที่มีระยะตรวจจับคงที่ไม่ว่าจะจับวัตถุอะไรก้อตาม


  • ตรวจจับโลหะต่างๆ เช่น เหล็ก, อลูมิเนียม, ทองแดง โดยที่ระยะตรวจจับไม่ลด ตามชนิดของโลหะ
  • เซ็นเซอร์ในกลุ่ม FACTOR 1 สามารถทนต่อสนามแม่เหล็กได้ดี โดย…..
    • สามารถทนต่อสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการเชื่อมไฟฟ้า
    • สามารถทนต่อสเก็ตของโลหะที่เกิดจากการเชื่อมไฟฟ้า
  • เซ็นเซอร์ FACTOR 1 สามารถทนต่อกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการเชื่อมไฟฟ้าได้สูงถึง 25 kA โดยที่ไม่มีผลต่อสัญญาณเอาท์พุทของเซ็นเซอร์

Sensor types vs switching distance

การพิจารณาเรื่องของระยะการตรวจจับโลหะของเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ (Inductive Proximity sensor)

            ตามมาตรฐานของ IEC 60947-5-2 การพิจารณาการวัดระยะการตรวจจับวัตถุของเซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะ จะพิจารณาจากโลหะที่นำมาใช้ทดสอบ
โดยกำหนดชนิดของโลหะที่ใช้คือ เหล็ก 360 (Fe360)  สาเหตุที่เลือกใช้เหล็ก เป็นตัวทดสอบเพราะว่า เซ็นเซอร์ตรวจจับโลหะสามารถตรวจจับเหล็กได้ดี
ที่สุด โดยถ้าเป็นโลหะชนิดอื่น  ค่าระยะการตรวจจับของเซ็นเซอร์จะลดลงตามชนิดของโลหะนั้นๆ ซึ่งเราเรียกว่า ค่า FACTORApplication: detecting alloy wheel with different materials การตรวจจับล้ออัลลอยด์ที่ทำจากวัสดุที่แตกต่างกัน

 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555