เพิ่มเพื่อน

Glass Fiber Optic Cable

<< Back to Photoelectric Sensors
<< Back to Fiber Optic Sensor

  • ใช้งานในสภาพแวดล้อมได้หลากหลาย
  • มีรุ่นพิเศษ ใช้อุณหภูมิได้สูงถึง 480 องศาเซลเซียส
  • สามารถทำงานในจุดที่การสั่นสะเทือนได้
  • ตัดปัญหากวนใจ เรื่องสัญญาณรบกวน
 
 
  หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555 หรือ
Email: [email protected]