เพิ่มเพื่อน

High-Resolution MINI-ARRAY

<<< Back to Sensors
<<< Back to MINI-ARRAY Sensors

High-Resolution Inspection and Profiling Light Screen
A-GAGE High-Resolution MINI-ARRAY

  • เหมาะสำหรับการตรวจสอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก, การตรวจหารายละเอียดของชิ้นงาน, การเช็คขอบและจุดศูนย์กลางของชิ้นงาน รวมทั้งการตรวจหาตำแหน่งของรูเจาะ
  • ทั้งระบบประกอบไปด้วยชุดควบคุม, อุปกรณ์ตัวรับ-ส่งสัญญาณ และสายต่อภายใน สามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องต่อหรือใช้อุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม
  • โปรแกรมชุดควบคุมมีโหมดตรวจวัด, โหมดสแกน และการตั้งเอาท์พุตต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ได้หลายลักษณะงาน
  • 120 ลำแสงต่อ 1 ฟุต, สามารถตรวจจับชิ้นงานที่มีขนาดเล็กถึง 2.5 มิลลิเมตร เช่น น๊อต, จิ๊กและชิ้นงานเล็กๆ อีกมากมาย
  • ระยะติดตั้งตัวรับ และตัวส่ง กว้างได้ถึง 1.8 เมตร ทำให้การออกแบบเครื่องจักรทำได้โดยง่าย มีพื้นที่ในการใช้ตรวจจับชิ้นงานมาก
  • การตั้งค่าด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับงานที่ซับซ้อนหรืองานที่ต้องการความถูกต้อง และความละเอียดในการตรวจวัดชิ้นงานสูง
  • มีสัญญาณไฟบ่งบอกสถานะทั้ง 3 ด้านของตัวรับและตัวส่ง สามารถมองเห็นสถานะเซ็นเซอร์ได้ครอบคลุมทุกด้าน ลดเวลาการตรวจเช็ค 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555