ICAR Capacitor

CRTE POWER CAPACITORS

 

CAPACITORS


            สำหรับ Capacitor bank เป็นสินค้าในกลุ่ม Power Quality เกี่ยวกับการปรับปรุงค่าพาวเวอร์แฟคเตอร์ โดย Capacitor Bank ช่วยให้ค่า Pf. สูงขึ้นอย่างน้อย 0.85 ตามกฎของการไฟฟ้า ประโยชน์ที่ตามมาของการชดเชย คือช่วยกรองแรงดันให้มีความเสถียรกว่าเดิม แถมช่วยลดฮามอร์นิค ในระบบได้อีก


โดยปกติการไฟฟ้าจะกำหนดให้ลูกค้าติดตั้ง Capacitor Bank มีขนาดไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30%

ของขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งนี้การกำหนดขนาดของ Capacitor Bank ที่เหมาะสมนั้นอาจพิจารณาจากลักษณะของ load ที่ใช้อยู่ด้วย


reactor


CRTE POWER CAPACITOR กระป๋องเก็บประจุกำลังงานไฟฟ้ารุ่น ซีอาร์ทีอี


            ซีอาร์ทีอี CRTE เป็นรุ่นล่าสุดของประป๋องเก็บประจุกำลังไฟฟ้าทีิ่อิก้าผลิตออกมาโดยการใช้แผ่นฉนวน (Dielectric) กักเก็บ ประจุแบบโพลีพร็อบพีรีนแห้ง Dry Film Construction และพ่นทับผิวด้วยผงโลหะ (Metalized) ทีมีความหนาสม่ำเสมอตลอดทั่วทั้งความกว้างตลอดความยาวที่มันจะถูกม้วนบรรจุอยู่ในกระป๋องอลูมิเนียม (Cylindrical Aluminum Case ) ออกแบบและผลิตมาเพื่อนำ มาใช้งานสำหรับการแก้ค่าตัวประกอบกำลัง (Power Factor Correction) ที่ต่ำเกินไปและที่สำคัญคือสามารถนำไปออกแบบร่วมกับขดลวดรีแอคเตอร์ (Tuned or Detuned Power Reactor) เพื่อช่วยกรองขยะทางไฟฟ้าที่ทำให้รูปคลื่นไฟฟ้าทั้งระบบผิดรูปเพี้ยนไป จากแหล่งกำเนิดที่ป้อนเข้ามาจากระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าผู้ให้บริการCRTE POWER CAPACITOR


คุณลักษณะพิเศษที่สำคัญมากที่เป็นตัวบอกถึงคุณภาพที่แท้จริง

 

 •  การต่อสายวงจรภายใน (Internal winding) ใช้การต่อตัวนำไฟฟ้าที่ทนความร้อนได้สูง โดยไม่ใช้สายไฟที่หุ้มฉนวนพีวีซีแบบปกติ ต่อกันเป็นแบบสามเหลี่ยมเดลต้า 3 เฟสบรรจุอยู่ในกระป๋องอะลูมิเนียมรูปทรงกระบอก มีพิกัดให้กำลังไฟฟ้าการกักเก็บประจุตั้งแต่ 2.5 เควาร์ ถึง 40 เควาร์

 •  มีพิกัดแรงดันให้เลือกใช้งาน (Nominal Voltage, Vn) ในระบบ3เฟสตั้งแต่ 230 โวลท์จนถึง 800 โวลท์ (สำหรับระบบแรงดันต่ำ) และมีพิกัดความถี่ตามระบบโครงข่ายทั้งแบบ 50 เฮิรตซ์ และ60เฮิรตซ์

 • มีค่าพิกัดทนแรงดันตกคร่อมสูงเกิน (Over Voltage) กว่าปกติ 10% ของค่าแรงดันไฟฟ้าใช้งาน (Nominal Voltage, Vn) ได้ยาวนานต่อเนื่องถึง 24 ชั่วโมง

 • มีค่าพิกัดการทนแรงดันไฟฟ้ากระเพื่อมตกคร่อม (Type Test Voltage on Phase to Phase) วัดระหว่างเฟสถึงอีกเฟสหนึ่งสูงถึง 2.15 ถึง 3.00 เท่าของแรงดันทำงานจริงเช่นถ้าแรงดันไฟฟ้าในโครงข่ายจ่ายไฟฟ้าจริงเป็น 410 โวลท์ ตัวเก็บประจุกำลังไฟฟ้าของอิก้าจะสามารถทนแรงดันกระเพื่อมได้ชั่วขณะสูงสุดถึง 1,230 โวลท์ในเวลา 1 นาที

 • มีค่าพิกัดการเป็นฉนวน (Insulation Level) สามารถซับแรงดันไฟฟ้ากระชากฉับพลันชั่วขณะถึง 15,000 โวลท์ โดยไม่ทำให้ค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าในแผ่นกักประจุลดลง ซึ่งมีผลโดยตรงในด้านความทนทานขณะที่ถูกใช้งานภายใต้ภาวะแวดล้อมที่มีมลภาวะในระบบโครงข่ายมีสูงมากและคาดเดาไม่ได้

 • มีค่าพิกัดทนกระแสไฟฟ้าพุ่งเข้าเริ่มต้น (Inrush Current) สูงกว่าข้อกำหนดที่มาตรฐาน IEC กำหนดไว้ถึง 200 เท่าของค่ากระแสเก็บประจุใช้งานปกติ ซึ่งสูงมากและเหลือเฟือพอที่จะไม่ทำให้เกิดความร้อนสะสมภายในกระป๋องบรรจุนี้ จนทำให้ตัวเก็บประจุเสื่อมสภาพโดยมีค่ากำลังประจุลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

 • มีค่าพิกัดการทนกระแสที่ต้องรับภาระโหลดมากเกินไป (Over Current) ได้ถึง 2 เท่าของกระแสพิกัดปกติ (Charge Current)ในกรณีที่ทำงานในสภาวะที่มีฮาร์โมนิคผิดเพี้ยนผิดรูปไป (Harmonics Distortion) เช่นเมื่อถูกนำไปใช้กับอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ หรือโคมไฟส่องสว่างที่มี่การอุ่นไส้ อุ่นเครื่อง และเริ่มทำงานด้วยอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์กำลังสูง (Power Electronics Equipment)

 • มีค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียต่อค่ากำลังไฟฟ้าเก็บประจุ (Dielectric Loss) ต่ำมากคือน้อยกว่า 0.2 วัตต์ต่อทุกค่าเควาร์ ซึ่งบ่งบอกถึงประสิทธิภาพที่ดีมากในรูปของความร้อนสูญเสีย คือร้อนช้ามากและร้อนน้อยมากเมื่อถูกทำงานเต็มกำลัง

 • ชุดเข้าหัวต่อสายสามเฟส (IP20 Screw Clamp Terminal Board) ป้องกันการสัมผัสโดยบังเอิญจากมือและนิ้วของคน ขั้วต่อสายแบบขันสกรูในเบ้าหนีบสปริงกันลื่นพร้อมติดตั้งตัวต้านทานที่ทนความร้อนได้สูง (Discharge Power Resistors) ต่ออยู่ภายในหัวต่อสายพร้อมใช้งาน รองรับการคายประจุได้เร็วภายใน 3 วินาทีหลังจากถูกปลดออกจากวงจร

 • ซ่อมรักษารอยแผล (Self Healing) ที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าไหลเกินขนาดทะลุแผ่นโพลี่พร็อบพีรีนได้เองตามธรรมชาติไม่ให้ลุกลามขยายวงออกไปบนผิวของแผ่นกักเก็บประจุในบริเวณข้างเคียงกัน

 • ในกรณีที่ตู้ที่ติดตั้งตัวเก็บประจุระบายความร้อนไม่ได้และไม่ทันเพราะระบบหมุนเวียนอากาศเสียหายหรือไม่ทำงาน(Ventilation System Failed) ชิ้นส่วนด้านบนตรงส่วนฝาของกระป๋องของตัวเก็บประจุจะปลิออกและยกตัวฝาขึ้นเอง(Internal Over Pressure Disconnectors) เพื่อให้ลวดตัวนำที่ต่ออยู่กับไส้ตัวเก็บประจุภายในกับหัวข้อต่อสายบนฝากระป๋องจะถูกดึงให้หลุดออกจากวงจรโดยอัตโนมัติ (Automatic Disconnecting) ก่อนที่จะเกิดการระเบิดของกระป๋องบรรจุ

 • กระป๋องบรรจุตัวเก็บประจุกำลังไฟฟ้าของอิก้าถูกเคลือบด้วยสารเร่งระบายความร้อนพิเศษสีดำ (Surface Black Coated)เพื่อช่วยให้การถ่ายเทความร้อนที่อยู่ภายในแกนหรือไส้ตัวเก็บประจุถูกดึงออกมาสู่ผิวด้านนอกของกระป๋องบรรจุได้ดีมาก และเร็วขึ้นกว่าปกติมาก ทำให้ตัวเก็บประจุเย็นลงอย่างรวดเร็วพร้อมที่จะถูกประจุกำลังไฟฟ้าเข้ามาและคายออกไปได้ในวงรอบใหม่โดยยังคงไว้ซึ่งชั่วโมงทำงานเต็มกำลังและต่อเนื่อง (Heavy Duty)

 • กระป๋องตัวเก็บประจุของอิก้าถูกเติมด้วยเรซิ่นเหลวที่หยุ่นตัวได้ (Soft Resin) เพื่อเพิ่มความหยุ่นตัวให้ความร้อนที่ขยายตัวขึ้นภายในกระป๋องบรรจุนี้มีที่จะเคลื่อนที่และไม่ให้เกิดการอัดกระแทกโดยตรงไปที่ผิวภายในกระป๋องหรืออีกนัยหนึ่งคือมันจะช่วยซับแรงอัดและกระจายแรงเค้นภายในลงไปที่ผิวกระป๋องด้านในอย่างสม่ำเสมอ ดีกว่าตัวเก็บประจุที่ถูกเติมด้วยแก๊สหรือน้ำมันภายใน นี่เป็นเหตุให้ทำไมตัวเก็บประจุกำลังไฟฟ้าของอิก้าจึงไม่ระเบิดหรือไม่เป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลามไปยังตู้ไฟอื่นๆ

 • แผ่นฟิลม์โพลี่พร็อบพีรีนผลิตจากโรงงานของอิก้าในประเทศเยอรมัน หลังจากนั้นขบวนการพ่นผงโลหะเคลือบผิวฟิลม์ และการผลิตชิ้นส่วนเพื่อนำมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมติดตั้งใช้งาน ก็ทำกันในโรงงานที่เมืองมอนซ่า นอกเมืองหลวงมิลานประเทศอิตาลี และไม่มีชิ้นส่วนใดผลิตหรือนำเข้ามาประกอบจากประเทศอินเดีย จีน หรือไต้หวัน
 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555