เพิ่มเพื่อน

IP คืออะไร

<< back to product

Ingress Protection Ratings

      IP - Ingress Protection Ratings คือ มาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่
อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทั้งหลายมาตรฐาน นี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย European Committee for Electro
Technical Standardization (CENELEC)(NEMA IEC 60529 )

.

Degrees of Protection Provided by Enclosures – IP Code

      ซึ่งการจัดอันดับของการป้องกันจะแสดงด้วย ตัวเลข 2 หลัก
ซึ่งหลักแรกจะแแสดงความสามารถในการป้องกันของแข็ง และหลักที่สองจะเป็นความสามารถในการป้องกันของเหลว
รูปแบบการแสดงมาตรฐานจะเป็น IPXX ซึ่ง XX คือ เช่น IP45, IP66 เป็นต้น
.

ตัวเลขหลักแรก(I)

ตัวเลขหลักที่สอง(P)

0 = ไม่ป้องกันอะไรเลย
1 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 50 มิลลิเมตร
   เช่น การเผลอไปจับตัวกล้องด้วยมือ
2 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดไม่เกิน 12 มิลลิเมตร
   เช่น เผลอแตะด้วยนิ้ว
3 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีตั้งแต่ 2.5 มิลลิเมตรขึ้นไป
   เช่น เครื่องมือ สายไฟ
4 = สามารถป้องกันของแข็งที่มีตั้งแต่ 1 มิลลิเมตรขึ้นไป
   เช่น เครื่องมือ สายไฟ และสายไฟขนาดเล็ก
5 = สามารถป้องกันฝุ่นได้ในระดับหนึ่ง
6 = สามารถป้องกันฝุ่นได้
0 = ไม่ป้องกันอะไรเลย
1 = สามารถป้องกันน้ำหยดใส่ได้
   เช่น หยดน้ำที่เกิดจากความชื้น
2 = สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน 15 องศาจากแนวตั้ง
3 = สามารถป้องกันละอองน้ำที่เข้ามาในมุมไม่เกิน 60 องศาจากแนวตั้ง
4 = สามารถป้องกันละอองน้ำได้จากทุกทิศทาง
5 = สามารถป้องกันน้ำได้ในระดับหนึ่ง
6 = สามารถเปียกน้ำได้แต่ไม่นาน เช่น โดนฝน
7 = สามารถจุ่มน้ำได้ที่ความลึกตั้งแต่ 15 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร
8 = สามารถใช้งานใต้น้ำได้

.

มาตรฐานที่ควรรู้จัก

.

 • NEC => Natuinal Electrical Code
 • ANSI  => American National Standard Institute
 • ASTM  => American Society for Testing and Material
 • NEMA  => National Electrical Manufactures Association
 • UL  => Underwritters’ Laboratories , Inc.
 • NFPA  => National Fire Protection Association Standard
 • IEEE  => Institue of Electrical and Electronics Engineers
 • IEC  => International Electrotechnical Commission
 • BS  => British Standard
 • DIN  => Deutshe Industrie Normen
 • VDE  => Verband Deutcher Elektrotechniker e.v.
 • CEI  => Comitato Electecnico Italiano