เพิ่มเพื่อน

Laser Sensor

 

Laser Sensor

 
        เป็น sensor ที่มีลำแสงขนาดเล็ก ทำให้สามารถตรวจจับวัตถุที่มีขนาดเล็ก หรือ ตรวจจับวัตถุที่ระยะไกลได้ดี

          แบ่งเป็นชนิดต่างๆ ตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้

แบบมาตรฐาน เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป

 
MODEL :   LT3 Laser Distance-Gauging Sensors…รายละเอียดเพิ่มเติม Click

เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป ที่ต้องการจับชิ้นงานในระยะไกล
หรือ ต้องการลักษณะของลำแสงที่มีขนาดเล็กในการจับชิ้นงาน
โดยมุ่งเน้นไปที่การตรวจจับที่มีความแม่นยำสูง มีสัญญาณเอ้าท์พุต
ทั้งแบบ Discrete และ Analog

 
Laser Distance-Gauging Sensors

แบบพิเศษ ใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยำสูง

 
MODEL :    LT7 High Accurate Laser Gauging Sensors…รายละเอียดเพิ่มเติม Click

เหมาะสำหรับการใช้งาน ที่ต้องการจับชิ้นงานในระยะไกลกว่าปกติ ซึ่งสามารถตรวจจับได้ไกลสุดถึง 250 เมตร โดยมีหน้าจอ LCD บ่ง บอกสถานะการทำงาน มีสัญญาณเอ้าท์พุต ทั้งแบบ Discrete และ Analog โดยมีความผิดพลาดของความเป็นเชิงเส้น ไม่เกิน 10 mm

 
High Accurate Laser Gauging Sensors