เพิ่มเพื่อน

Lubrication

<<< Back to Product


Lubrication automation Lubrication for chemical Lubrication for food
ในทุกขั้นตอนของการผลิตยานพาหนะ ระบบหล่อลื่นแบบอัตโนมัติเป็นสิ่งที่จำเป็น ซึ่ง Perma ได้ผลิตระบบหล่อลื่น ที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถกำหนดปริมาณสารหล่อลื่น และจุดที่ต้องการการหล่อลื่นได้อย่างแม่นยำ โดย Perma Net สามารถทำงานได้อย่างดีแม้ในกระบวนการผลิตที่ยาว ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับอุตสหากรรมเคมี ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติของ Perma กล้ารับประกันเรื่องความปลอดภัย และความสะอาด สามารถป้องกันการเปื้อนของอุปกรณ์ และไม่ต้องบำรุงรักษาเครื่องจักร สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ในกระบวนการผลิตจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด และถูกหลักอนามัย ซึ่งระบบหล่อลื่นอัตโนมัติของ Perma มั่นใจได้ว่ามีความสะอาด, ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (อุตสาหกรรมอาหารควรหลีกเลี่ยงการหล่อลื่นแบบ Manual เพราะนอกจากจะทำให้เกิดความยุ่งยากแล้ว อาจเกิดการปนเปื้อนในกระบวนการผลิตได้
Lubrication for Mechanical Engineer Lubrication for Mining Lubrication for power plant
ในระบบเครื่องจักรกล ความเที่ยงตรงของเครื่องจักรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งระบบหล่อลื่นอัตโนมัติของ Perma สามารถหล่อลื่น roller, sliding bearing, linear guide, chain และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆได้อย่างเหมาะสม ทำให้ไม่ต้องบำรุงรักษา ในสภาวะแวดล้อมที่สมบุกสมบัน เช่น อุตสาหกรรมซีเมนต์ และเหมืองแร่ ต้องการการหล่อลื่นที่เหมาะสม ไม่ต้องการบำรุงรักษา ซึ่งระบบหล่อลื่นของ Perma ถูกออกแบบให้ใช้ในสภาวะเช่นนี้ และยังมีรุ่นที่สามารถใช้ใน ex-proof areas ได้ ความปลอดภัย และความประหยัด คือ สองสิ่งสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติใน Power plants ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติของ Perma สามารถลดการเสียของอุปกรณ์ที่มีสาเหตุมาจากการใช้สารหล่อลื่นผิดประเภท ทำให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย และประหยัดค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์

Product

Perma CLASSIC สามารถนำไปใช้ได้กับทุก application ที่อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง +40 องศาเซลเซียส….
รายละเอียดเพิ่มเติม Click
Perma FUTRA เป็นระบบหล่อลื่นอัตโนมัติที่ออกแบบมาให้ใช้สำหรับงานที่ถูกหลักอนามัย….
รายละเอียดเพิ่มเติม Click
Perma NOVA สามารถนำไปใช้ได้ทุก Application ในช่วงอุณหภูมิ -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส….
รายละเอียดเพิ่มเติม Click

 
Perma FLEX เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่จำกัด สามารถใช้ได้ในสภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิ -20 ถึง + 60 องศาเซลเซียส….
รายละเอียดเพิ่มเติม Click
  Perma STAR VARIO เป็นระบบอัตโนมัติ การทำงานไม่ขึ้นกับอุณหภูมิ มีความเที่ยงตรงสูง….
รายละเอียดเพิ่มเติม Click
 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555