เพิ่มเพื่อน

MINI-ARRAY

<<< Back to Sensors
<<< Back to MINI-ARRAY Sensors

Inspection and Profiling Light Screens
A-GAGE MINI-ARRAY

  • มีโปรแกรมเพื่อประยุกต์การตรวจสอบ และเช็คความถูกต้องของรูปแบบของชิ้นงาน
  • ทั้งระบบประกอบไปด้วยชุดควบคุม, อุปกรณ์ตัวรับ-ส่งสัญญาณ และสายต่อภายใน สามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องต่อหรือใช้อุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม
  • โปรแกรมชุดควบคุมมีโหมดตรวจวัด, โหมดสแกน และการตั้งเอาท์พุตต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ได้หลายลักษณะงาน
  • สามารถตรวจจับชิ้นงานที่มีขนาดเล็กได้ที่ 12.7 มิลลิเมตร
  • ขนาดช่องว่างระหว่างลำแสงมีให้เลือกที่ 9.5 หรือ 19 มิลลิเมตร
  • ระยะติดตั้งตัวรับ และตัวส่งกว้างได้ถึง 17 เมตร สำหรับการออกแบบกระบวนการผลิตขนาดใหญ่
  • การตั้งค่าด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับงานที่ซับซ้อนหรืองานที่ต้องการความถูกต้องและความละเอียดในการตรวจวัดชิ้นงานสูง
  • มีอุปกรณ์กันความร้อน (เพิ่มเติม) สำหรับงานกลางแจ้งหรือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
  • มีสัญญาณไฟบ่งบอกสถานะทั้ง 3 ด้าน ของตัวรับและตัวส่ง สามารถมองเห็นสถานะเซ็นเซอร์ได้ครอบคลุมทุกด้าน ลดเวลาการตรวจเช็ค 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555