เพิ่มเพื่อน

Modular Controller

<<< Back to HMI/Controllers/PLC

Modular controller
Modular controller

The Red Lion Modular Controller Series

 

Modular controller

รายงานการผลิต และบันทึกผลใน รูปแบบไฟล์ Excel
ลงในหน่วยความจำ (Memory Card Compact Flash)

Single node systemตัวอุปกรณ์ Modular ถูกออกแบบให้ตัวแม่ (Master) 1 ตัว สามารถต่อกับตัวลูกได้ถึง 16 โมดูล และการส่งผ่านข้อมูลทำได้รวดเร็วกว่ายี่ห้ออื่นๆ

Hot-swap design

ตัวอุปกรณ์ Modular สามารถถอดเปลี่ยนตัวลูกที่เสียได้โดยไม่ต้องปิดไฟเลี้ยงที่จ่ายตัวแม่ และเมื่อติดตั้ง ตัวใหม่แทนที่ของเดิมก็สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ทันที ทำให้ประหยัดเวลาในการซ่อมบำารุงตัวอุปกรณ์

Din-rail mounted

ตัวอุปกรณ์สามารถยึดติดกับรางได้เลย เหมาะกับตู้ที่ไม่มีพื้นที่เหลือมากนักในการติดตั้งอุปกรณ์มิเตอร์

Data loggingผู้ใช้งานสามารถเก็บข้อมูลต่างๆที่ต้องการลงใน Memory Card Compact Flash โดยสามารถเรียกดูค่าที่เก็บไว้ได้ตลอดเวลาเป็น Real time โดยไฟล์ที่ผู้ใช้งานดูจะถูกบันทึกเป็น CSV file (Comma separated variable) ทำให้สามารถใช้โปรแกรม Microsoft excel อ่านค่าได้อย่างง่ายดาย จึงสะดวกต่อผู้ใช้งานทุกประเภท
Faster data transferตัวอุปกรณ์ Modular รองรับ USB port สำาหรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ทำาให้สะดวกกับผู้ใช้งานทั้งในการดูค่าที่เก็บข้อมูลไว้ และการส่งไฟล์โปรแกรมที่เขียนขึ้นมา

Dedicated PID

ตัวอุปกรณ์ Modular รองรับการใช้งานแบบ PID Control ใช้งานง่ายกว่า PLC มาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่
Tel: 02 10 50 555