เพิ่มเพื่อน

Pax-I

PAX-S

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

.

Digital Panel Merter(PAX-S&Module)

 Product Spec
 • aaaaaaa
 • aaaaaaaaaa
 • aaaaaaaaa
 • aaaaaaaaa
 • aaaaaaaaa

 

 Module
 • aaaaaaa
 • aaaaaaaaaa
 • aaaaaaaaa
 • aaaaaaaaa
 • aaaaaaaaa

วิธีการ set up

 • Programe1 (calibrate)
 • Programe2 (………)
 • Programe3 (………)
 • Programe4 (………)
 • Programe5 (………)
 • Programe6 (………)
 • Programe7 (………)
 • Programe8 (………)
 • Programe9 (………)

Basic Knowledge

 • ……
 • ……..
 • ……
 • …..

Project reference

 • บริษัท compomax