เพิ่มเพื่อน

Plastic Fiber Optic Cable

<< Back to Photoelectric Sensors
<< Back to Fiber Optic Sensor

  • ประหยัด ราคาถูก เมื่อเทียบกับสายไฟเบอร์ออฟติคทั่วไป
  • เหมาะสมกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมทั่วไป
  • ตรวจจับวัตถุขนาดเล็กได้ดี
  • เนื่องจากตัววัตถุเป็นพลาสติก ทำให้สามารถโค้งงอเข้าไปตามซอกมุมของเครื่องจักรที่ไม่สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ปกติได้
  • มีรุ่นพิเศษ Dura-Bend ทำให้สามารถดัดโค้งงอสายไฟเบอร์ได้มากกว่ารุ่นปกติ
  • มีรุ่น SteelSkin ทนทานพิเศษต่อ การขูดขีด, ตัดขาด
  • มีรุ่น High-Flex ใช้ในจุดที่สายมีการเคลื่อนที่บ่อยๆ
  • มีรุ่น High Temp สำหรับใช้อุณหภูมิ ไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส
  • รุ่นพิเศษใช้สำหรับทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี
  • มีรุ่นสายให้เลือกทั้งแบบ สาย 1 เส้น, สาย 2 เส้นแบบแยกหัว และ สาย 2 เส้นในหัวเดียว
 
 
  หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือมีข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555 หรือ
Email: [email protected]