เพิ่มเพื่อน

PLC Expansion Module Analog In

<<back to Analog  input and output

Expansion Module  สำหรับ input แบ่งเป็น 2 รุ่นคือ

  • K331-04IV รับสัญญาณอินพุท 4 อินพุท
    กระแส 4-20mA, 0-20mA
    หรือ แรงดัน 1-5V,-10-10V Optional
  • K331-04DR รับสัญญาณอินพุท 4 อินพุท
    สำหรับ PT100/Cu50, 2-wire หรือ 3 wire