เพิ่มเพื่อน

PLC Explansion Module Analog In Out

<<back to digital input and output

Expansion Module สำหรับ In-Output

.

 • K333-03IV รับสัญญาณเอาพุท 2 เอาพุท
  2 Input กระแส 4-20mA, 0-20mA
  แรงดัน 1-5V,-10-10V Optional
  1 Output กระแส 4-20mA, 0-20mA
  แรงดัน 1-5V,-10-10V Optional
  .
 • K333-04IV รับสัญญาณเอาพุท 2 เอาพุท
  2 Input กระแส 4-20mA, 0-20mA
  แรงดัน 1-5V,-10-10V Optional
  2 Output กระแส 4-20mA, 0-20mA
  แรงดัน 1-5V,-10-10V Optional
  .