เพิ่มเพื่อน

PLC Explansion Module Analog Out

<<back to digital input and output

Expansion Module สำหรับ Output

  • K332-08DT รับสัญญาณเอาพุท 2 เอาพุท
    กระแส 4-20mA, 0-20mA
    หรือ แรงดัน 1-5V,-10-10V Optional