เพิ่มเพื่อน

PLC Explansion Module Digital Out

<<back to digital input and output
<<Back to PLC

Expansion Module สำหรับ Output แบ่งเป็น 4 รุ่นคือ

  • K322-08DT  รับสัญญาณเอาพุท 8 เอาพุท 24 Volt DC กระแสสูงสุด 075 A ทุกแชแนล
  • K322-08XR รับสัญญาณเอาพุท 8 เอาพุท กระแสออก 3A เพื่อควบคุม Relay
  • K322-16DT รับสัญญาณเอาพุท 16 เอาพุท 24 Volt DC กระแสสูงสุด 075 A ทุกแชแนล
  • K322-16XR รับสัญญาณเอาพุท 16 เอาพุท กระแสออก 3A เพื่อควบคุม Relay

 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555