เพิ่มเพื่อน

PLC Explansion Module In/out

<<back to digital input and output

Expansion Module สำหรับทั้ง Input  and output

 • K323-08DTX
  รับสัญญาณอินพุท 8 อินพุท 24 Volt DC
  จ่ายสัญญาณเอาพุท 8 เอาพุท 24 Volt DC กระแสสูงสุด 075 A ทุกแชแนล
 • K323-08DR
  รับสัญญาณอินพุท 4 อินพุท 24 Volt DC
  จ่ายสัญญาณเอาพุท 4 เอาพุท กระแสออก 3A เพื่อควบคุม Relay
 • K323-16DR
  รับสัญญาณอินพุท 8 อินพุท 24 Volt DC
  จ่ายสัญญาณเอาพุท 8 เอาพุท กระแสออก 3A เพื่อควบคุม Relay