เพิ่มเพื่อน

PLC

Programmable Logic Control (PLC)

PLC : Programmable Logic Controller (มีต้นกำ เนิดจากประเทศสหรัฐอเมริกา)
เป็นเครื่องควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ที่สามารถจะโปรแกรมได้
ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนวงจรรีเลย์ อันเนื่องมาจากความต้องการที่อยากจะได้เครื่องควบ
คุมที่มีราคาถูกสามารถใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และสามารถเรียนรู้การใช้งานได้ง่าย

.

Programmable Logic Control (PLC) คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมา
เพื่อใช้ในระบบควบคุมอัตโนมัติของเครื่องจักร ซึ่งทำงานตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ โดย PLC จะประกอบด้วย 4ส่วนคือ

ในการใช้งานจึงต้องเลือกรุ่น PLC เหมาะสมกับงานโดยเลือกจาก ชนิดและจำนวน
ของ Input port, Output port, แรงดันไฟของ CPU และ ประเภทของ Communication port

   

ราคา 7,XXX-15,XXX บาท

ราคา 2,XXX-5,XXX บาท

   

ราคา 6,XXX-9,XXX บาท

 Free download

Download

  1. Kinco_catalog.rar
  2. PLC Software.rar
 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555