เพิ่มเพื่อน

Power Factor Controller

<<< Back to Controllers (Electrical)


 

Power Factor Controller

 

            เนื่องจากโหลดไฟฟ้าในโรงงานมักจะมีค่าไม่คงที่ตลอดเวลา ดังนั้นการติดตั้งคาปาซิเตอร์เพื่อปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบควบคุมเพื่อใช้ในการควบคุมการตัดต่อคาปาซิเตอร์ให้เหมาะสมกับโหลด ตัวควบคุมตัวนั้นเรียกว่า Power Factor Controller

 

            ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ Power Factor Controller ของ Lovato มีฟังก์ชั่นที่นำสมัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวเก็บประจุอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าต่างๆได้มากมาย มีระบบป้องกันและตรวจสอบการทำงาน สามารถเพิ่มฟังก์ชั่นเสริม เช่น การสื่อสารผ่าน Software และ รองรับโปรตอคอลมาตรฐาน หลากหลาย ซึ่งทำให้ Power Factor Controller ของ Lovato เป็นสินค้าที่เหล่าวิศวกรทั่วโลกต่างแนะนำให้ใช้

 

Power factor controller
 

PF Controller

 • หน้าจอเป็น Graphic LCD Display จึงใช้งานได้โดยง่าย และสามารถแสดงกราฟต่างๆได้ที่หน้าจอ

 • มีฟังก์ชันการทำงานเหมือนมิเตอร์รุ่น DMG800 สามารถแสดงผลค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าได้ครบทุกค่า เช่น ค่าแรงดัน ค่ากระแส  ค่ากำลังไฟฟ้า  ค่าพลังงานไฟฟ้า  ค่าฮาร์โมนิค เป็นต้น

 • ใช้ในการควบคุมการทำงานของ capacitor ได้สูงสุดถึง 16 step

 • สามารถส่งค่าต่างๆ เข้าสู่ระบบซอฟแวร์ได้

คุณสมบัติเด่น   สามารถตรวจสอบค่า kVar ที่คงเหลือในแต่ละ step ได้ นอกจากนั้นยัง  สามารถเก็บสถิติการทำงานของ Capacitor ได้ เช่น  ชั่วโมงการทำงาน และ จำนวนครั้งในการสับ Capacitor

.

สามารถเพิ่มฟังก์ชั่นเสริมโดยการ ต่อโมดูลตระกูล EXP MODULE โดยมีฟังก์ชั่นให้เลือกใช้มากมายดังนี้

 • Relay Outputs สำหรับเพิ่มจำนวน Step ในการทำงานของคาปาซิเตอร์

 • Capacitor Protection

 • Digital and Analog inputs and outputs

 • Opto-isolated static outputs

 • Relay Output

 • Opto-isolated RS232 interface

 • Opto-isolated RS485 interface

 • Opto-isolated Ethernet interface with Web server function

 • Opto-isolated Profibus-DP interface

 • GPRS/GSM Modem

 • Data logging and clock- calendar (RTC)

.

.

 

.
.

……………….สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา Sales Engineer สามารถติดต่อได้  02 10 50 555

…………………………………………………………