เพิ่มเพื่อน

Single Point Load Cell

<<<Back to Sensors
<<<Back to Load Cell
 

Single Point

 
            Load Cell สำหรับใช้งานติดตั้งบน Platform ได้

KIMA Load Cell

Technical Parametr


KADU Load Cell

Technical Parametr


KBIMA Load Cell

Technical Parametr

 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555