เพิ่มเพื่อน

Trend graph

รายละเอียด

ฟังก์ชันนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ดูพฤติกรรมและแนวโน้มของการใช้พลังงานย้อนหลัง

ซึ่งสามารถแสดงข้อมูลที่เก็บได้ทางหน้าจอมิเตอร์ได้สูงสุด 4 วัน    ทั้งนี้สามารถเลือกได้ว่าต้องการให้เก็บค่าใด

ดังต่อไปนี้

  • ค่าเฉลี่ยของกำลังงานไฟฟ้าจริง (Average active  Power)
  • ค่าเฉลี่ยของกำลังงานไฟฟ้ารีแอคตีฟ (Average reactive  Power)
  • ค่าเฉลี่ยของกำลังไฟฟ้าปรากฏ (Average apparent  Power )
  • ค่าเฉลี่ยของแรงดัน (Average equivalent voltage)

ข้อดี

เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในอนาคต

 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555