เพิ่มเพื่อน

U-GAGE Q45U


  • ระยะตรวจจับที่ 100 – 1,400 มิลลิเมตร สำหรับรุ่นตรวจจับระยะใกล้ และ 0.25 – 3 เมตร สำหรับรุ่นตรวจจับระยะไกล เหมาะสำหรับการออกแบบเครื่องจักรหรือระบบลำเลียงขนาดใหญ่
  • ปุ่ม TEACH ง่ายกับการตั้งค่า และตั้งลิมิตใกล้-ไกล เพื่อนำเอาท์พุตไปประยุกต์ใช้งานต่อหรือแจ้งเตือน
  • รุ่น Bipolar discrete มีสวิทช์ ON/OFF สำหรับการตรวจจับ และ HIGH / LOW สำหรับงานวัดระดับ
  • รุ่น Discrete ปรับตั้งเวลาตอบสนองด้วยสวิทช์และรุ่น Analog ปรับตั้งความต้านทานด้วยสกรู
  • สำหรับการ Remote รุ่น Analog สามารถต่อได้โดยตรงกับสวิทช์ภายนอก, ชุดควบคุมหรือคอมพิวเตอร์ได้ทันที

Models and Specifications