เพิ่มเพื่อน

U-GAGE S18U


  • เหมาะสำหรับงานจับชิ้นงานในกระบวนการและขั้นตอนการบรรจุสินค้า เช่น ตรวจจับของเหลวในขวด
  • อัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์ปกติจะมี Dead zone อยู่เล็กน้อย แต่สามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยใช้รุ่น Retrosonic
  • ระยะตรวจจับ 30 – 300 มิลลิเมตร
  • มีทั้งรุ่น Analog และ Discrete สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ
  • มีทั้งแบบตรงและแบบหักมุม 90° เพื่อการออกแบบการติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งในพื้นที่จำกัดด้วย
  • โปรแกรมสามารถช่วยตรวจจับชิ้นงานแยกจากพื้นหลังได้ เพื่อการตรวจจับวัตถุที่ถูกต้องและปราศจากการรบกวนจากสิ่งแวดล้อม
  • มีการชดเชยอุณหภูมิภายใน มีความแม่นยำสูงในทุกสภาพแวดล้อม
  • มีปุ่ม TEACH สามารถตั้งค่าได้ง่าย ใช้งานสะดวก ลดเวลาการทำงาน
  • แสดงสถานะการตั้งค่าและการทำงานด้วย LED มองเห็นได้ง่าย ลดเวลาในการตรวจสอบอุปกรณ์
  • Models and Specifications