เพิ่มเพื่อน

U-GAGE T18U


  • เวลาตอบสนองเพียง 2 มิลลิวินาที และระยะตรวจจับ 600 มิลลิเมตร
  • เวลาตอบสนองเร็วพิเศษเพียง 1 มิลลิวินาที สำหรับระยะตรวจจับ 300 มิลลิเมตร เหมาะกับลักษณะงานที่ต้องการความเร็วในการตรวจจับ เช่น การนับชิ้นงานบนสายพานที่มีความเร็วสูงๆ
  • ใช้ตัวส่งสัญญาณความถี่สูง และตัวรับสัญญาณสามารถปรับค่าได้ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการใช้งานและเพิ่มความเสถียรในการตรวจจับวัตถุใส เช่น แก้วหรือพลาสติกใส
  • มีระบบป้องกันสัญญาณรบกวน เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ลดปัญหาเอาท์พุตผิดเพี้ยน
  • ใช้ได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง -40° ถึง 70°
  • เซ็นเซอร์มีรูปร่างเป็นตัว T สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ โดยเฉพาะพื้นที่ที่จำกัด
  • Models and Specifications