เพิ่มเพื่อน

User pages

<< back to DMG 800
Digital multimeter user pages

รายละเอียด

User  Pages เป็นฟังก์ชันที่สามารถตั้งชื่อ Page ได้ตามต้องการ

และสามารถเลือกค่าพารามิเตอร์ที่ต่างกันมาแสดงที่หน้า Page ได้ตามต้องการ 4 ค่าพารามิเตอร์/1 Page

และมิเตอร์ 1 ตัวสามารถเซ็ตหน้า Page ได้ 4 Page เช่น  อาจเลือก

  • ค่าแรงดัน(V)
  • ค่ากระแส(A)
  • กำลังงานไฟฟ้าจริง(kW)
  • ค่าพลังงานไฟฟ้า(kWh)

มาโชว์ได้ในหน้าจอเดียวเป็นต้น

 

 

ข้อดี

เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานในการอ่านค่า
เนื่องจากสามารถที่จะเลือกค่าที่สนใจมาโชว์เองได้ตามต้องการ