เพิ่มเพื่อน

Service Engineer/ Application Engineer Qualification

Service Engineer (Senior 3+ years) Qualifications:

 • Experience in designing and installation of electrical control panel such as Main Distribution Board, Motor Control Panel, Capacitor Bank Panel.
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและติดตั้ง Electrical Control Panel เช่น  Main Distribution  Board, Motor Control Panel และ Capacitor Bank Panel
 • At least 3 years of experience
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี
 • Bachelor or Master in Electrical Engineering other related engineering fields
 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาวิศวไฟฟ้าหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

Application Engineer (Senior 3+ years) Qualifications:

 • Experience in sales and marketing of advanced electronic devices defined as:  PLC, PC control systems, factory and machine control systems with a good understanding of automation software.
 • มีประสบการณ์ในด้านการขายและและการตลาดในสินค้ากลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น PLC, ระบบควบคุม PC, ระบบควบคุมเครื่องจักรต่างๆ ในอุตสาหกรรม และเข้าใจในซอร์ฟแวร์กลุ่มออโตเมชั่น
 • At least 3 years of engineering experience
 • มีประสบการณ์ในสายงานวิศวกรอย่างน้อย 3 ปี
 • Bachelor or Master in Electrical , Electronic, Instrument Engineering or other related engineering fields
 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาวิศวไฟฟ้า วิศวเครื่องมือหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

Application Engineer (Junior no experience) Qualifications:

 • Knowledge of PLC, PC control systems, factory and machine control systems with a good understanding of automation software.
 • มีความรู้ในด้าน PLC, ระบบควบคุม PC, ระบบควบคุมเครื่องจักรต่างๆ ในอุตสาหกรรม และเข้าใจในซอร์ฟแวร์กลุ่มออโตเมชั่น
 • Bachelor in Electrical, Electronic, Instrument Engineering or other related engineering fields
 • จบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, วิศวเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

More Information