รายละเอียดของตำแหน่งงาน

วิศวกรฝ่ายขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและหาโซลูชั่นให้กับลูกค้า ฅั้งแฅ่ระบุปัญหา แนะนำ ปรับปรุง เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า อธิบายวิธีการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ช่วยให้คำปรึกษาในการติดตั้ง และสร้างความมั่นใจในเรื่องความสำเร็จให้แก่ลูกค้า

วิศวกรฝ่ายขายสร้างรายได้ให้กับบริษัทและยังให้ข้อมูลในรูปแบบของการรายงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหา ข้อมูลลูกค้าและคู่แข่ง ตั้งแต่เริ่มทำงานกับคอมโพแม็ก วิศวกรฝ่ายขายจะเข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 1 เดือนกับผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมเพื่อการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเรื่องงานขายและความรู้ทางเทคนิค และยังได้ออกไปสัมผัส เรียนรู้ประสบการณ์งานขายจริงกับพวกพี่ๆ ที่เป็นวิศวกรฝ่ายขายอีกด้วย

หลังจากฝึกอบรมไป 1 เดือน วิศวกรฝ่ายขายจะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมทีม ที่มีผู้จัดการทีมขาย (Sales Team Manager) เป็นหัวหน้า ที่จะคอยดูแล ช่วยสอนเกี่ยวกับงานขาย เสริมความรู้ทางเทคนิคและให้ประสบการณ์แก่วิศวกรฝ่ายขาย
การเลือกเข้าร่วมทีมนั้น เป็นการตกลงกันระหว่างวิศวกรฝ่ายขายและผู้จัดการทีมขายตามความชำนาญและอุบนิสัยของทั้งสองฝ่าย
หลังจากเข้าร่วมทีมงาน  วิศวกรฝ่ายขายจะได้เริ่มออกตลาดด้วยตัวเองโดยรับมอบหมายในการดูแลลูกค้าของทีมและออกหาลูกค้าใหม่ให้กับทีม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ชายหรือหญิงไม่จำกัดอายุ
 • ขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการขายหรือวิศวกรรม
 • สาขาตรงกับงาน
  • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิศวกรรมการวัดและควบคุม
   • หลักสูตรวิศวกรรมการวัดคุม
   • หลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุม
   • หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • สาขาอื่นที่ทางบริษัทยอมรับเพื่อพิจารณา
  • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
   • หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล
   • หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร
   • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
   • หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับความพยาม
 • ไม่จำเป็นต้องมีรถของตัวเอง
 • มีความกระตือรือร้นสูง
 • ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

คุณสมบัติอี่นที่ทารคอมโพแม็กมองหาแต่ไม่จำเป็น

 • กรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 2.5 ขึ้นไปจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เข้าร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
*ไม่จำเป็นต้องมีรถ*