เพิ่มเพื่อน

Current Opening Positions

Title ผู้ช่วยผู้จัดการดูแลผลิตภัณฑ์ Process วัด-คุม
Salary รายได้รวมต่อเดือน 80,000 บาท
Apply Now
Title ผู้ช่วยผู้จัดการดูแลผลิตภัณฑ์ Motor Control
Salary รายได้รวมต่อเดือน 80,000 บาท
Apply Now
Title ผู้ช่วยผู้จัดการดูแลผลิตภัณฑ์ Automation Senser
Salary รายได้รวมต่อเดือน 80,000 บาท
Apply Now
Title Sales Engineer (เซ็นเซอร์และคอนโทรลเลอร์)
Salary 23,000 บาท + คอมมิชชั่น 1-7 % (รายได้เฉลี่ย 50,000-100,000 บาท)
Apply Now
Title Sales Engineer (ไฟฟ้ากำลัง)
Salary 23,000 บาท + คอมมิชชั่น 1-7 % (รายได้เฉลี่ย 50,000-100,000 บาท)
Apply Now
Title Sales Engineer (ไฟฟ้าโรงงาน)
Salary 23,000 บาท + คอมมิชชั่น 1-7 % (รายได้เฉลี่ย 50,000-100,000 บาท)
Apply Now
Title Technical Engineer
Salary 17,000 Probation 18,000 Full-Time
Apply Now