เพิ่มเพื่อน
 • รายละเอียดของงาน
 •       
  
  
  
        
  
  
  
  
        
  
  
  
  
        
  
  
  
  
        
  
  
  
  
   
   

รายละเอียดของงาน

Sales Engineer วิศวกรขาย

วิศวกรฝ่ายขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและหาโซลูชั่นให้กับลูกค้า ฅั้งแฅ่ระบุปัญหา แนะนำ ปรับปรุง เลือกผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า อธิบายวิธีการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ช่วยให้คำปรึกษาในการติดตั้ง และสร้างความมั่นใจในเรื่องความสำเร็จให้แก่ลูกค้า

วิศวกรฝ่ายขายเปรียบเสมือนตัวแทนของบริษัทที่ให้คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานต่างๆ ของโรงงานหรือบริษัทลูกค้า วิศวกรฝ่ายขายมีหน้าที่ในการรวบรวมและสรุปข้อมูลลูกค้าและสินค้าแบรนด์อื่นๆ จัดทำรายงานการขายต่างๆ เป็นต้น ตั้งแต่เริ่มทำงานที่คอมโพแม็ก วิศวกรฝ่ายขายจะได้รับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 1 เดือนกับผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมเพื่อการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเรื่องงานขายและความรู้ทางเทคนิคของสินค้าต่างๆ และยังได้ออกไปสัมผัส เรียนรู้ประสบการณ์งานขายจริงกับพวกพี่ๆ ที่เป็นวิศวกรฝ่ายขายอีกด้วย

Video: Introduction to the career in Sales Engineer วิดีโอแนะนำอาชีพวิศวกรฝ่ายขาย

จบวิศวะแต่ไม่เคยมีประสบการณ์การขาย?

ไม่มีปัญหา! หลังจากที่เริ่มงานเรามีผู้ฝึกสอนเฉพาะที่คอยฝึกอบรมพนักงานขายใหม่เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม หลังจากฝึกอบรมไป 1 เดือนวิศวกรฝ่ายขายจะเข้าร่วมทีมกับผู้จัดการทีมขาย (Sales Manager) เป็นหัวหน้า ที่จะคอยดูแล ช่วยสอนเกี่ยวกับงานขาย เสริมความรู้ทางเทคนิคและให้ประสบการณ์แก่วิศวกรฝ่ายขาย การเข้าร่วมทีมนั้น เป็นการตกลงกันระหว่างวิศวกรฝ่ายขายและผู้จัดการทีมขายตามความชำนาญและอุบนิสัยของทั้งสองฝ่าย หลังจากเข้าร่วมทีมงาน  วิศวกรฝ่ายขายจะได้เริ่มออกตลาดด้วยตัวเองโดยรับมอบหมายในการดูแลลูกค้าของทีมและออกหาลูกค้าใหม่ให้กับทีม