เพิ่มเพื่อน

เริ่มต้นอาชีพของคุณที่คอมโพแม็ก

เป็นไปได้ว่าในขณะที่คุณกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย คุณยังไม่รู้ว่าคุณต้องการจะทำอย่างไรต่อไปกับชีวิตของคุณ ตอนนี้คุณกำลังจะเรียนจบ คุณอาจมีความคิดดังต่อไปนี้

  • คุณไม่อยากจะเข้าสู่อาชีพวิศวกรรม?
  • คุณตัดสินว่างานทางด้านวิศวกรรมเทคนิคไม่ใช่คุณ?
  • คุณไม่ต้องการที่จะทำงานในโรงงาน?
  • คุณไม่อยากทำงานออกแบบในอ๊อฟฟิศ?

บางทีคุณอาจไม่ตระหนักถึงโอกาสอื่นที่มีให้กับคุณ?
คุณรู้จักอาชีพวิศวกรขายหรือยัง?

อาชีพวิศวกรขายเป็นอาชีพที่ …..

  • มีความเป็นอิสระ
  • มีรายได้ไม่จำกัด
  • ไม่ต้องติดอยู่กับโต๊ะทำงาน
  • ได้พบปะผู้คนหลากหลาย
  • รู้สึกดีที่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
  • ท้าทาย