เพิ่มเพื่อน

306 PLC CPU

<< back to plc cpu
306 CPU PLC เป็น plc ขนาดเล็กของญี่ห้อ kinco แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้คือ

.

  •  306 PLC มีให้เลือกอีก 4 รุ่นคือ K306-24DT, K306-24AT, K306-24DR, K306-24AR ซึ่งสามารถต่อ โมดูล (Module)
    ได้คือ ดิจิตอลอินพุท/เอาท์พุท (Digital Input / Output) และ อนาล๊อกอินพุท/เอาท์พุท (Analog Input / Output) ได้ 4 โมดูล (Module)

.

  •  306 PLC Ex มีให้เลือกอีก 2 รุ่นคือรุ่น K306EX-24AT, K306EX-24AR  ซึ่งสามารถต่อ โมดูล (Module)
    ได้คือ ดิจิตอลอินพุท/เอาท์พุท (Digital Input / Output) และ อนาล๊อกอินพุท/เอาท์พุท (Analog Input / Output)ได้ 15 โมดูล (Module)

 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555