เพิ่มเพื่อน

PLC CPU

<<back to PLC

ตัวประมวลผล(CPU)

ทำหน้าที่คำนวณเเละควบคุม ซึ่งเปรียบเสมือนสมองของ PLC ภายในประกอบด้วยวงจรลอจิกหลายชนิดและ
มี ไมโครโปรเซสเซอร์เบส  (Micro Processor Based) ใช้แทนอุปกรณ์จำพวก

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถออกแบบวงจรโดยใช้ Relay Ladder Diagram ได้ CPU
จะยอมรับข้อมูลจากอุปกรณ์อินพุทต่างๆ จากนั้นจะทำการประมวลผลและเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมจากหน่วยความจำ
หลังจากนั้นจะส่งส่งข้อมูลที่เหมาะสมและถูกต้องออกไปยังอุปกรณ์เอาท์พุท

 

   

 CPU 304

 CPU 306 With 4 extension

 CPU 308 With 15 extension

CPU 304EX With 4 extension

CPU 306EX With 15 extension

 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555