เพิ่มเพื่อน

Fuse Switch

<< back to switch gear

Fuse Switch หรือ Fuse Combination switches

อุปกรณ์ Load Break Switchที่มีฐานฟิวส์ Complete Set อยู่ในตัว จากประเทศอิตาลี

ใช้สำหรับทำการตัตด่อโหลดที่มีการป้องกันการลัดวงจรและโอเวอร์โหลด โดยใช้ฟิวส์
เหมาะสำหรับใช้กับโหลดประเภทที่ต้องการคามแม่นยำและความรวดเร็วในการตัดวงจรในกรณีที่เกิดการลัดวงจร
เช่น UPS, Inverter, Soft Starter และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

แบ่งเป็น 3รุ่น คือ

 1. IHS series
 2. INS series
 3. INP series

คุณสมบัติ

 • ใช้ตัดต่อระบบไฟฟ้าและมีการป้องกันโดยใช้ฟิวส์
  ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้ง On-Load และ Off-Load
 • สามารถใช้งานได้กับโหลดทุกประเภท เช่น มอเตอร์ เครื่องจักร
  ตัดต่อที่ตู้ไฟฟ้าหลัก เป็นต้น
 • ได้รับมาตรฐาน

IEC 60947-3 CSA 22.2-14

CEI EN 60947-3 International: EN 60269-1

NF EN 60947-3  French: NFC 63-210; 63-211

NBN EN 60947-3 German: DIN 43620

BS EN 60947-3  British: BS 88

และสามารถใช้งานได้ใช้งานในสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสมและภูมิอากาศที่มีความร้อนสูง
ตามมารตฐาน IEC68-2

 • มี Pad-lock คล้องกุญแจ ในขณะที่สวิตซ์อยู่ในตำแหน่ง off
  เพื่อใช้สำหรับทำการซ่อมบำรุง หรือเป็น Safty Switch ได้

 

การติดตั้งใช้งาน

ใช้ติดตั้งที่ตู้ไฟฟ้าหลัก (MDB), ตู้ไฟฟ้าย่อย (DB) ที่ต้องการใช้ฟิวส์เป็นตัวป้องกันระบบไฟฟ้า

ติดตั้งที่เครื่องจักร, UPS, Inverter, Soft Starter, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรือที่โหลดต่างๆที่ต้องการทำการตัดต่อและมีการป้องกันโดยใช้ฟิวส์

 
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า หรือปรึกษา
Sales Engineer สามารถติดต่อได้ที่

Tel: 02 10 50 555